Sprawdź swoje zgłoszenie
SPRAWDŹ SWOJE ZGŁOSZENIE

Popraw poniższe błędy:

OK
WEŹ UDZIAŁ
POBIERZ REGULAMIN
Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Sp. z o.o. Regulamin dostępny jest na www.slodkaprzyjemnosc.pl.
*Samochód – nagroda w loterii może różnić się wyposażeniem
zewnętrznym oraz rodzajem felg od samochodu przedstawionego
na zdjęciu. Organizator informuje, że loteria nie jest w żaden sposób
prowadzona, sponsorowana przez firmę Nintendo.
Loteria przeznaczona jest dla osób, które mają ukończone
18 lat i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
LOTERIA TRWA OD 17.08 DO 06.09.2021 R.
Trzecie losowanie:
Zobacz film
Organizatorem promocji
jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z o.o.
tel.: (42) 636 90 97
ul. Inżynierska 15 93-569 Łódź